Ditt företags prestation är resultatet av medarbetarnas motivationsnivå. Att utveckla och öka den är kritiskt för alla som vill prestera bättre.

Vår lösning är att mäta medarbetarnas motivationskvot. Med resultatet i sin hand kan företag, chefer och medarbetare se var motivationsnivån är hög och var den kan förbättras.

Motivationskvoten mäts med hjälp av en ny och unik typ av medarbetarundersökning. Det som är nytt är intervjulogik, formulering av frågor/påståenden, svarsskalan och den algoritm som producerar ett exakt och begripligt resultat. Nytt är också möjligheten att ge medarbetaren feedback och råd baserat på hans/hennes svar.

Fördelen med vår metod, jämfört med traditionella metoder, är att  den tänker tvärtom, räknar rätt och förstås direkt.

Ett resultat baserat på vår metod kan förutse ett framtida beteende i 3 av 4 fall jämfört med traditionella metoder som bara klarar det i 1 av 4 fall. Det ger dig rätt beslutsunderlag.

Vågar du ha något annat?