Vad är ett verb? Ett verb är ett begrepp för att kategorisera en handling (något man gör, t ex att prata, att cykla) eller ett tillstånd (t ex att älska, att tro) i tid och rum. Verb är i grunden binära (som kan anta ett av två olika värden) eller rent av dikotoma (en uppdelning i A och B, där A och B är gemensamt uttömmande och ömsesidigt uteslutande). I praktiken innebär det att en handling antingen utförs, dvs. en person cyklar/cyklar inte, pratar/pratar inte, älskar/älskar inte, tror/tror inte. Sara Lövenstam skriver i sin bok “Grejen med verb” (Grejen med verb: grammatik som du aldrig har sett den förut, ISBN: 9789164204233) – “Låt oss inte ens diskutera huruvida verb kan ha känslor, för det kan det otvetydigt icke”. Sara säger att verb i grunden inte är kontinuerliga. Det är intressant. Verb upplevs som konkreta och som ett uttryck för beteende. Enligt Stephen King upplevs texter med många verb enklare att läsa jämfört med en text med många adjektiv (Att skriva: en hantverkares memoarer. 2011. ISBN: 9789170029486).

Vad får det för konsekvenser för en svarsskala?  Många svarsskalor använder verb som bas för sina svarsalternativ, t ex instämmer eller tar avstånd (Likert-skalans agree/disagree). Förklaringen är att metoden vill mäta beteende och det ska vara enkelt att svara. Men. Om svarsskalan utgår från den exakta innebörden av ett verb borde en svarsskala bara kunna ha två svarsalternativ. Ett verb är i grunden inte en kontinuerlig variabel. Ändå använder svarsskalor, baserat på verb, flera svarsalternativ. Ett populärt alternativ är t ex en unipolär 7-gradig skala som går från “instämmer inte” till “instämmer helt”.

Hur kan metoden motivera detta val? Vi vet vad vi tycker så vi ställde frågan “Är verb i grunden en diskret eller kontinuerlig variabel?” till Göteborgs Universitet.

Vad tror du att deras svar är? Kan man “dra ut” verbet och göra det till en skala med fler än två svarsalternativ? Hur?

Är verb i grunden en diskret eller kontinuerlig variabel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *