Vad är en logisk operator? En logisk operator är ett begrepp som används för att sammanfoga två eller flera satser och några vanliga logiska operatorer är negation, konjunktion, disjunktion, implikation och ekvivalens.

Vad får det för konsekvenser för en svarsskala? En logisk operator används av vissa svarsskalor för att låta respondenter uttrycka ett nekande eller bestridande, dvs. frånkänna (något) sanning. En vanlig logisk operator är “negation” (¬) som uttrycks med orden inte, ej eller icke.

Det som är intressant för en svarsskala är att begreppet “inte”, inte är endast negativt, i betydelsen att det är en motsats till positivt och frånkänner något ett (egentligt) värde. En förklaring till att det är på detta sätt är att “inte” kan användas i både positiva och negativa meningar. Trots detta används det i vissa svarsskalor som en motsats till positiv (t ex instämmer inte – instämmer).

Vi kallar detta en s.k. Y-skala då “instämmer inte” kan betyda att respondenten är antingen positiv eller negativ. Tänk er in i följande situation där två personer tittar på en tavla.

– “Tavlan är mycket vacker”, säger person A
– “Instämmer inte”, säger person B
– “Jag tycker tavlan är intressant”, säger person B

Slutsats: Begreppet “inte”, är inte helt och hållet, ett uttryck för en negativ känsla. Att använda “inte” i en svarsskala är fel för en metod som med säkerhet vill mäta negativ-positiv känsla och som vill vara säker på att resultatet ger en indikation om vilket beteende resultatet kan orsaka – negativt eller positivt beteende.

Är den logiska operatorn “inte” ett uttryck för en negativ känsla?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *