Under 2016 har Marina Axleson-Fisk, Docent, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola, arbetat som konsult hos oss. Marina har coachat vårt utvecklingsarbete, granskat matematiken och kontrollerat vår  metods prestanda jämfört med andra metoder. Marinas rapport och slutsatser visar att vi bevisligen är unika och att vi är på rätt matematisk väg.

Chalmers utvärdering klar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *