Varje år presenterar ca 700 personer sin idé för ALMI Företagspartner. 20 % går vidare p.g.a. deras idés potential och 1 % av idéerna är så spännande att de erbjuds delta i nätverket ALMI Academy. Där fick vi och vår idé vara med.

Nätverket ALMI Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *