Våra idé, antaganden och metodik har formulerats i en kort handbok med rubriken “Är störst alltid bäst?” (ISBN 978-91-977690-2-0). Den trycktes på Kompendiet/Chalmers Tekniska Högskola. Budskap: ett tydligt syfte, ett begripligt resultat och korrekt matematik. Intresserad? Ring eller mejla oss.

Handbok om vår metod klar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *