Promomentum AB
Aschebergsgatan 46 | SE-411 33 Göteborg | Sweden

Du hittar oss på Chalmers/Vasa-området.
Ingång sker från Aschebergsgatan 46.
Ring på vår dörrklocka så öppnar vi.

Telefon (växel): +46 (0)31-778 33 30

Vill du fråga något eller komma i kontakt med oss?
Ring eller kontakta oss här