Promomentum [för – rörelse] är ett ägarlett företag lokaliserat vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg som utvecklar, marknadsför och levererar innovativa undersökningstjänster. Företagets tjänster bygger på aktuell forskning om kognition, känslor, beteende, språk, matematisk statistik och informationsteknik.

Nya Promomentum

Basen för “nya” Promomentum är vår metod. Det är en den enda kända metoden där intervjuteknik, språk, logik, skala och rapportalgoritm tillsammans klarar att möta kravet på objektiv avståndsfunktion, objektiv känsla för magnitud, har en nollpunkt och producerar ett resultat som kan jämföras mellan respondenter och grupper.

Det finns ingen annan känd metod som uppvisar dessa egenskaper. Ett resultat baserat på vår metod kan förutse ett framtida beteende i 3 av 4 fall jämfört med traditionella skalor som bara klarar det i 1 av 4 fall.

Ny intervju-, kommunikations- och förbättringslogik

Med vår metod tänker vi utmana traditionella metoder, resultat och förbättringsarbete. Med vår automatiserade feedback- och rådgivningsfunktion kan vi ge respondenterna direkt feedback m.h.t. hans/hennes motivationsnivå. Med ny logik och teknik behöver medarbetarna inte sitta och vänta på någon annan. De kan agera direkt.

Vårt sätta att tänka, intervjua, räkna och ge råd är utvecklat tillsammans med Chalmers – institutionen för matematiska vetenskaper.

LinkedIn: linkedin.com/in/johnsenchristian

LinkedIn: linkedin.com/in/anderspromomentum