Vår precision ger dig bara ett alternativ. Oss!

Vi säljer kund- och medarbetarundersökningar med tydliga syften. Vi erbjuder dig exakta resultat som kan förstås direkt. Vi vågar påstår att vi erbjuder marknadens högsta precision. Du kan köpa följande tre typer av tjänster hos oss:

1. Motivationskvot – medarbetarundersökning som mäter dina medarbetares motivationsnivå.

2. Medarbetarundersökning – kundanpassad medarbetarundersökning för att mäta t.ex. kultur, värderingar, arbetsmiljö, ledarskap, eNPS, lagreglerade krav etc.

3. Kundundersökning – kundanpassad kundundersökning för att mäta t.ex. kundupplevd kvalitet, lojalitet, varumärkesstyrka, mervärden, konkurrenskraft, NPS etc.

Vi använder vår egenutvecklade applikation surveyportal.se för att genomföra våra tjänster. För Stena Sfären tillhandahåller via även applikationerna stenavoice.com och stenadialogue.com. Vi har ett komplett stöd för alla steg i förbättringsprocessen.

Tycker du att våra tjänster verkar intressanta? Klicka på fliken kontakt för att kontakta oss.